Mijn missie is om mensen bewust te maken van hun authenticiteit & waarde en deze leren te gebruiken.
Werken aan deze missie doe ik op verschillende manieren maar de grootste glimlach krijg ik van werken met jonge mensen die vol zitten met potentie maar het zelf nog niet zien of deze niet durven te gebruiken.

Bij deze missie horen diverse dromen. Eén daarvan is een lerende omgeving waar groei, creativiteit, zelfkennis en verbinding centraal staan te creëren

Ik geloof dat er maar één manier is om, in deze een snel veranderende samenleving, altijd inzetbaar te zijn, altijd van waarde te zijn voor onszelf en voor onze omgeving. En dat is dat we leren om zekerheden niet buíten onszelf te vinden – in bijvoorbeeld diploma’s, posities of systemen – maar ín onszelf, en in verbinding met onze omgeving. Dat kan als we onze eigen en unieke talenten, motivaties, persoonlijkheid en identiteit leren kennen, en deze zodanig leren te ontwikkelen dat we ze waardevol kunnen inzetten voor de samenleving. Iedereen is anders. Ieder ontwikkelpad is anders. Het onderwijs en de samenleving moeten daarop inspelen….

Dagelijks zie ik vele jonge mensen die worstelen met hun zelf-, studie- en toekomstbeeld. Jongeren die zoeken naar een manier om de verschillen tussen de school- , straat- en thuiscultuur te overbruggen en veelal lang niet alles van hen potentie benutten. Dit komt omdat ze het zelf niet zien, niet durven en dat het huidige (school)systeem lang niet alles uit de jongeren haalt wat erin zit. Vooral jongeren die hun vmbo hebben afgerond geven aan dat ze vaak het gevoel hebben te laag ingeschat te worden en dat men niet altijd in hen gelooft. Dat maakt hun soms passief, boos en teleurgesteld en de vraag naar zelfinzicht, vertrouwen, ruimte om te groeien & falen, rolmodellen en diverse manieren van leren alleen maar groter.

Van onze beroepsbevolking heeft 40% een mbo-diploma. Jaarlijks kiezen ruim een half miljoen mensen voor een opleiding aan één van de roc’s, aoc’s en vakinstellingen. Deze vele studenten en de bevindingen die ik dagelijks zie en hoor vragen om een omgeving waar het maximale uit hen wordt gehaald. Daarom wil ik graag een lerende omgeving creëren. Een plek waar jongeren kunnen werken aan henzelf om zo krachtige keuzes te kunnen maken door hun opgebouwde kennis en kunde.

Deze omgeving zal een plek worden waar ruimte is voor partijen die iets willen toevoegen aan het onderwijs. Door middel van hun kennis, kunde en andere middelen kunnen zij een bijdrage leveren zodat de jongeren informatie krijgen die up to date is en bij hen aansluit. Het moet een ruimte worden waar de maatschappij binnen mag komen, kan participeren en waar de studenten met hun werk en deelname een toevoeging zullen zijn op de maatschappij. Door de diverse projecten & samenwerkingspartners zal hun blik op het werkveld/ studiekeuze ook verbreed worden. Op deze manier leren zij in deze omgeving wat ze willen doen, wie ze zijn en leren geloven in de mogelijkheden die er voor hun zijn.

“Het gaat niet om aanpassen & invoegen maar om versterken en excelleren in wie je bent.”

Wat kun jij doen?
Mocht jij de visie van deze School delen en zit je vol ideeën/ kennis die je graag wilt delen. Hou dit dan niet voor jezelf maar neem contact met mij op. De kracht van groei zit in verbinding, en met mij zijn er genoeg andere mensen die verschil willen maken in het leven van jonge mensen. Daarnaast is een dergelijke leeromgeving starten niet iets wat ik met een klein team wil doen. Hoe meer mensen hieraan mee kunnen helpen hoe meer jongeren bereikt kunnen worden.

Doe je mee? 
Contact me dan hier of mail naar; welcome@laurapolder.nl 

fcc70486a3f0f9bf128e7c052e904e5a